WIPP-arven

WIPP-projektet

Danske (DK) og tyske (DE) partnere har sammen udviklet og implementeret innovative modeller, med fokus på:

 

  • Opsporing af ældre borgere i den tidlige fase af funktionstab

  • At øge funktionsevnen, livskvaliteten og reducere risikoen for funktionstab hos ældre borgere

  • Langsigtet reduktion af sundhedsomkostninger og øgning af ældre borgeres sunde leveår med 2 år

WIPP projektet bygger på den såkaldte ICF model for klassificering af funktion og handicap. Det betyder, at de forebyggende indsatser er rettet mod såvel kropslig funktion, social situation, faktorer i omgivelserne samt personlige faktorer såsom viden, handlekompetencer og troen på egen evne til at lave en livsstilsændring.


Interventionerne i WIPP

  • Tager udgangspunkt i borgernes egne ønsker og mål

  • Bygger på principper om at give borgerne empowerment og handlekompetencer til selv at igangsætte og fastholde livsstilsændringer som er meningsfulde for dem, og som passer ind i deres egen hverdag

  • Har som nøgleelementer reduktion af stillesiddende tid, mere generel fysisk aktivitet i dagligdagen og mere struktureret, målrettet træning
  • Giver mulighed for, at borgerne kan arbejde målrettet med andre vigtige og hyppige risikofaktorer for funktionstab, såsom ensomhed, ernæringstilstand, og inkontinensproblematikker

  • Foregår i borgerens eget hjem eller nærområde, og sigter på at øge borgernes bevidsthed om og brug af lokale tilbud for en høj bæredygtighed i projektet.