Om os

WIPP konceptet

WIPP 360 beskæftiger sig med at skabe flere sunde og gode leveår til de ældre – og dermed få færre udgifter til sundhedsydelser.

Flere og flere danskere bliver gamle. Og i takt med, at danskerne bliver ældre, får de også brug for flere sundhedsydelser.

Det giver ofte nedsat livskvalitet for de ældre at være afhængige af hjælp fra det offentlige. Samtidig er det dyrt for kommuner og regioner at skulle levere sundhedsydelserne – hvad enten der er tale om hjemmehjælp, gentagne indlæggelser på grund af faldulykker eller noget helt tredje.

WIPP-projektet har vist, at det er muligt at opspore de ældre borgere, som er sårbare og i risiko for at blive syge eller miste nogle af deres funktioner.

Får denne gruppe mennesker hjælp til at ændre deres livsstil på et tidligt tidspunkt, er der en god mulighed for, at de får et mindre tab af funktioner, end de ellers ville have fået. Det giver de ældre bedre livskvalitet, og så nedbringer det de offentlige udgifter til sundhedsydelser.

WIPP 360-konceptet giver både redskaber til at opspore og screene de sårbare borgere, som er i risiko for at blive syge eller miste funktioner, og en værktøjskasse fuld af afprøvede indsatser, der kan forebygge sygdom og styrke de ældre borgere.

Målgruppe

Den primære målgruppe for WIPP 360 er danske kommuner, danske regioner, civilorganisationer og virksomheder, som alle har det til fælles, at der arbejdes fokuseret med sundhedsinnovation og sundhedsfremme.

Samarbejde

WIPP 360 samarbejder med Interregs WIPP-projekt samt en kommende tysk netværkspartner