Idégrundlag

WIPP 360° er et netværk med en ambition om at fremme flere sunde og aktive leveår hos ældre borgere (HLY). Det gør vi ved at forankre, udvikle og udbrede WIPP’s erfaringer og resultater på tre niveauer.

Perspektiv og baggrund

 • Ændringer i befolknings-sammensætning
 • Den demografiske udvikling udgør en betydelig trussel mod alle samfundslag/modeller
 • EU sætter mål for at forbedre ældre borgeres sundhed (HLY)
 • Den ændrede befolkningssammensætning udfordrer bredt
 • Står vi foran et U-turn inden for sundhedsforebyggelse i praksis?

EU

Den forventede udvikling i befolkningens sammensætning i årene fra 2016 til 2070.

Den totale befolkning

Den erhvervsaktive del
af befolkningen (15-64 år)

Reference: ”The 2018 Ageing Report. Economic & Budgetary Projections for the 28 EU Member States (2016-2070)”, Institutional Paper 079, May 2018, European Comission, Economic & Financial Affairs

Ambitionen

Forankre, udvikle og udbrede WIPP’s erfaringer og resultater

 • MMM-perspektiv (mikro – makro – meta)
 • HLY og økonomisk bæredygtighed
 • Støtte op om Society og Communities udviklings- og implementeringsprocesser

Fakta og udgangspunkt

Velfærdsinnovation og WIPP-projektet har udgangspunkt i fire enheder: Den primære sundhedssektor, forskningsinstitutioner, borgerne og erhvervslivet.

Udviklingen af projektet har tre trin:

 • WIPP360 har rødder tilbage til INTERREG DK-DE (et dansk/tysk samarbejde) Her var projekterne HANC og WIPP (2013-2020). Ét af WIPP’s målsætninger var at etablere et fortsættende innovationsnetværk, som nu er etableret som WIPP-360
 • Det quaadruple helix-baserede WIPP-360 netværk vil formelt blive stiftet i april 2020 af partnere og netværkspartnere
  fra det EU-finansiere WIPP projekt www.wipp-online.eu
  – Nye medlemmer optages løbende
 • Som Wipp360-partner bliver du en del af et innovativt netværk med stærke ambitioner om at bidrage med bæredygtige metoder, der vil kunne forbedre ældre borgeres sunde og aktive leveår

Medlemmer: Quadruple Helix relevante organisationer

“To sider af samme sag”

Reducere udledning af CO2 – forbedre miljøet

[Fra Sort til Grøn energi]

Samfundets og borgerne forståelse for effekterne af den menneskeskabte CO2 udledning har været gennem en lang og vanskelig proces. Der gennemføres i dag løbende effektfulde beslutninger og implementeringer på alle MMM-niveauer med store forandringer i vores levevis og prioriteringer.

Forbedre borgeres HLY – forbedre livskvaliteten

[Fra Levetid til Sunde leveår]

HLY status og forbedringer er på både nationalt og lokalt niveau meget forskelligt fordelt i EU-landene. Miljø og CO2 udledning er i forhold til HLY (sundhedsforebyggelse) mange år, måske årtier, foran i forståelsen for at ændre adfærd

Begge problemstillinger har deres udgangspunkt i menneskets adfærd.

Sort vs. Grøn energi
Levetid vs. Sunde leveår

Hvilke livsstilsændringer skal der til?

Broen til fremtiden