Formål og prioriteter

Netværkets formål

Etablering af netværksorganisation

Med grundlag i WIPP-projektets idegrundlag, resultater og kompetencer omkring aktiv og sund aldring, etableres cross-border netværks-organisation WIPP 360º, som vedholdende og innovativt motiverer og understøtter borgere, samfund og organisationer til et sundheds paradigmeskifte med prioriteret sygdomsforebyggelse og forbedring af ældre borgeres HLY (Healthy Life Years).


Det er netværkets formål, at: 
 • Indgå relationer og samarbejder med matchende netværk og organisationer

 • Understøtte til gennemførelsen og forankringen af lokale WIPP ”proof of concepts”

WIPP 360˚ som projektdeltager

Netværket og dets medlemmer vil kunne søge private eller offentlige midler, som kan understøtte netværkets formål/aktiviteter og  være en drivende kraft i realiseringen af netværkets formål.

Aktivitetsplan 

Aktiviteter, der kan understøtte
del- og hovedformål

WIPP 360’s arbejdstemaer for perioden 2020-2021

Organisation/netværket

 • Organisering, ansvar og arbejdsopgaver

Branding

 • Vidensdeling og udbredelse af WIPP’s erfaringer, resultater og produkter

 • Kommunikationsstrategi. Platforme etableres og drives, web-sitet og LinkedIn

 • Markedsbearbejdning og positionering – herunder opsøgende aktiviteter med fokus på at motivere relevante aktører til aktiv deltagelse i WIPP 360
 • Definere og prioritere de relevante markeder
 • Internationale relationer og erfaringsudveksling herunder dialogen med DE WIPP 360 og de aktuelle DE-aktører

Fremme praktiske anvendelser af WIPP-konceptet herunder

 • Understøtte innovativ implementering af WIPP-projektets erfaringer, resultater
  og produkter – i form af:
  ›   Praksisnær kvalificering af medarbejdere
     Implementering af systematisk digital dataopsamling og interventioner
  ›   Samarbejde og dialog med relevante aktører

 • Aktiv deltagelse i WIPP 360-”start-ups”
 • Medvirke ved kommunale ”proof of concept” af WIPP-projektets paradigme(r), produkter og dataopsamling