Evidens

WIPP’s indre kompas

WIPP’s indre kompas eller de to unikke fokuspunkter som projektet arbejder inden for er den kulturelle DNA og det faglige DNA. Det beskrives neden for:

Kulturel DNA

  • Samspil
  • Nærhed
  • Kvalitet

Fagligt DNA

  • Evidens

  • Dataindsamling (digitalt)

  • Forskning  

Publikationer

Sundhedsaftalen
2020-2023

Udgivelsens afsender

Region Syddanmark og de 22 kommuner

Udgivelsesår

2019

Ældres sundhed og trivsel – ældreprofilen 2019

Udgivelsens afsender

Sundhedsstyrelsen

Udgivelsesår

2019

Gode ældreliv med trivsel og sundhed

Udgivelsens afsender

Sundhedsstyrelsen

Udgivelsesår

2019