Digitalisering

WIPP og digitalisering

Det digitale paradigme og værktøj

Fundamentet for store dele af arbejdet i WIPP 360-netværket er systematisk evidensbaseret digital dataopsamling. Der arbejdes med fælles skabeloner med rum for individuelle fokuspunkter. De underliggende spørgeskemaer og afprøvede processer vil være tilgængelig for de partnere, som tilslutter sig WIPP 360’s digitaliseringskoncept og samarbejde med  SurveyXact.

Samarbejde med SurveyXact

SurveyXact har med sin intuitive funktionalitet og integrationsmuligheder vist sig at være den oplagte samarbejdspartner for WIPP 360. Der samarbejdes om, på en effektiv måde, at stille både platform, indhold og faglighed til rådighed for de kommuner, som har tilsluttet sig Digitaliseringskonceptet.

SurveyXact-platformen og WIPP 360-konceptet åbner op for et solidt kvalitetsløft og effektiviseringer ved bl.a. at tilbyde integration med de kommunale omsorgssystemer, KMD’s  e-Boks-løsning og andre digitale platforme.

 

Flowchart

Som eksempel på automatiserede forløb vises nedenfor et kommunalt eksempel på borgerhenvendelse, pre-screening, opfølgning og dokumentation i omsorgssystemet.

1. Via en API-løsning sendes automatisk et brev med tilbud og spørgsmål til borgerens e-Boks ved en bestemt begivenhed, f.eks. alder

2. Borgeren sætter dagsordren ved at besvare 5-10 spørgsmål og på baggrund af svarene modtager personen enten en anbefaling om et forebyggende hjemmebesøg eller oplyses blot om muligheden for et hjemmebesøg

3. Svarene samt borgerens ønske om besøg, sendes pseudonymiseret til en kommunal server og på individniveau til CURA og den enkelte forebyggelseskonsulent. Ved ønske om besøg ringer forebyggelseskonsulent og aftaler tid indenfor x-tidsperiode

4. Med baggrund i de 5-10 spørgsmål, uafhængigt om borgeren ønsker besøg eller ej, sendes råd, anbefalinger og borgerens guidelines direkte videre til en relevant digital sundhedsplatform