Swolemate aplikacija za upoznavanje

Volio sam ga čuti kako izgovara moje ime.

Nisam mogla vjerovati da me natjerao da tako jako svršim. Već sam bio tako mokar. Otvorila sam mu se više, pritisnula se uz njega što sam jače mogla, umirući od želje da ga osjetim u sebi, da ga imam cijelog.

Usporavam, malo po malo, a srce mi lupa u prsima dok spuštam ruke sa strane. Ispustio sam razočarano buku dok sam se okrenuo da vidim u čemu je stvar. Sada se jako jebem, mini vibrator prekriva moj klitoris, dva prsta potpuno obavijena mojom toplinom. Voljela sam gledati njegove izraze lica dok sam prelazila s nježnog ljuljanja na jaču vožnju. Meni je to dosta.

Ležala sam na rubu kreveta dok je on klečao na podu, a usta mu je bila pritisnuta uz moju macu swolemate aplikacija za upoznavanje. Uzbuđenje što ste uhvaćeni nekako ga je učinilo još boljim. Jednom rukom guram metak u klitoris, drugom jedva prodiram u sebe, u svoju nutrinu. Slobodnom rukom sežem da dotaknem svoje grudi. Morali smo se šuljati te noći.