Najbolja besplatna aplikacija za upoznavanje u Velikoj Britaniji

Ovdje moramo postaviti neka osnovna pravila. Sada se istinski počela bojati.Željela je priču. Budite racionalni. Ali kao što sam rekao, ja sam novinar. Sada je imala točno jednu minutu u kojoj je odredila svoju sudbinu, jednu minutu kojom izmjeriti potpunost svoje vjere. Lupanje u njezinim prsima mjerilo je vrijeme zajedno s namjernim tempom njezina disanja. "Nisam ovdje da bih sudjelovala." Četiri. A za sve što je bilo važno, imala je samo sebe kriva. Nemam načina da na to odgovorim."Ali zvučnik je još jednom zapucketao."Što je Pandorina kutija."Amy je zastala. I riječi koje su izlazile iz zvučnika bile su joj sada jasne kao i njezino vlastito ime."Amy Brant", zapucketao joj je modulirani glas, "zašto tražiš Pandorinu kutiju?"Šokirana neočekivanim zvukom koliko i korištenjem vlastitog imena, na trenutak je promucala. Kralježnica joj je trnula i neugodno se pomaknula po koži.

Imate moju novinarsku zakletvu na koju možete računati najbolja besplatna aplikacija za upoznavanje u Velikoj Britaniji. Netko je morao znati neprikladne stranice za upoznavanje. Mogla bi napraviti ili slomiti vlastitu sudbinu najjednostavnijim zaokretom svojih riječi. Dokaz te predanosti ležao je u položaju u kojem se sada našla.
Dvadeset sekundi po kojima je izračunala svoju želju za odgovorima. Bilo je to u skladu s čudnom tajnovitošću odgovora koje je tražila. Već je prošlo trideset sekundi na mjeraču vremena.

Čuo sam neke priče koje sugeriraju da to nije ništa drugo do mračna uličica u kojoj nesuđene žene stalno bivaju grupno silovane. To je moj posao da otkrijem što je istina ili ne.