što znači apsolutno upoznavanje

Ali to me nije baš zasmetalo... Ponovno me povukao i izmuzao još jednu, pa još jednu. Htjela sam ga sisati što znači apsolutno upoznavanje. Ne znam kada sam shvatio da druga mušterija sada stoji pored nas i gleda me kako ližem spermu sa omekšajućeg kurca službenice. Znao sam da je u pravu... Dug, dubok uzdah pobjegao mi je kad sam otvorila usne preko njega, jezikom lagano dodirujući vlažno meso. Nikada nisam skidala pogled s njega dok sam slušala. mogao sam ga namirisati. Zvukovi cvilenja su mi se dizali iz grla...ne znam jesu li bili cviljenje potrebe ili straha...možda oboje.
Još uvijek na koljenima, pogledao sam službenika, koji se do sada vratio na svoju stolicu iza pulta."Skini se", rekao je.