WIPP 360°

Et koncept med fokus på flere sunde og gode leveår til de ældre og færre udgifter til sundhedsydelser

WIPP 360 er et non-profit netværk, der tager sit udspring i partnerkredsen fra det INTERREG DE-DK ( 2016-2020) finansierede projekt WIPP ( Welfare Innovation in Primary Prevention).

WIPP 360-netværket søger at vedholde, innovativt motivere og understøtte borgere, samfund og organisationer til et paradigmeskifte inden for sundhedsorganisering og kultur – med prioriteret sygdomsforebyggelse og forbedring af ældre borgeres sunde og aktive leveår.

Idégrundlag

WIPP 360° er et netværk med en ambition om at fremme flere sunde og aktive leveår hos ældre borgere (HLY). Det gør vi ved at forankre, udvikle og udbrede WIPP’s erfaringer og resultater på tre niveauer.

WIPP i praksis

WIPP i praksis er udvikling, afprøvning og implementering af evidens baserede praksisnære tiltag, optimering af arbejdsgange og dataanalyser til brug for operative, strategiske og politiske beslutninger. 

{

Man tænker i en langsigtet og bæredygtig handlingsplan for hvordan man i fremtiden kan hjælpe skrøbelige ældre.

– Gorm Rabølle Knudsen 

Formål og prioriteter

Innovativt samarbejde til fremme af flere sunde og aktive leveår hos ældre borgere.

Evidens

WIPPs indre kompas bygger på en kulturel og en faglig DNA.

WIPP-arven

Vi udvikler og implementerer en innovativ, grænseoverskridende og bæredygtig model.

Er du interesseret?

Hvis du og din organisation er blevet nysgerrig på WIPP 360-netværket/konceptet og gerne vil i gang, kan du til højre se, hvordan der søges om optagelse I WIPP 360. Det er en optagelsesgruppe, der har hele ansvaret for optagelsesprocessen og for at følge de kriterier for optagelse, som bestyrelsen har fastlagt.